OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

STANOVISKO  PŘEDSEDY  PKR  KSČM

Stanovisko k současné politické situaci v České republice.

 

 

           Demokracie končí – vláda ČR hodlá zrušit myšlenku komunistické ideje zákonem. Zakáže srp a kladivo, protože jí vadí dělník a rolník. Zavře snad myšlenku do plynové komory? Kladiva a srpy roztavíme? Zakáže chudším mít více dětí, protože podpoří v každé rodině jen jedno dítě. Zakáže lidem být staří a nemocní a vyloučí talentované a nemajetné z možnosti vyššího vzdělání. Ale vrátí majetek katolické církvi a sudetským Němcům dle jejich požadavků. Dílo bude dokonáno a český národ postupně vymře. Definitivně dojde ke konečnému řešení české otázky, které se nepodařilo ani císaři Zikmundovi a křižákům ve 14. století ani Habsburkům ani ve II. světové válce Hitlerovi.

           Současné oslavování vrahů za hrdiny, štvaní mladých proti starým, zdravých proti nemocným, bohatých proti chudým a demontáž zbytků českého hospodářství k tomu rovněž rychle přispívá. Strach některých lidí ze ztráty zaměstnání a uživení rodiny podlamuje i ducha českého národa a jako jediný viník tohohle marasmu je prezentována KSČM. Řekl bych jak ubohé. Vtip je v tom, že je opět před volbami do zastupitelstev měst a obcí a části Senátu PČR. Proto je třeba vyvolat v lidech strach z komunismu aby opět zvolili lidi nehodné ale pravicové a  mohla být dokonána zkáza. Kolik lidí asi používá svoji hlavu a nemá ze strachu nebo nenávisti temno před očima? Ukážou volby změnu?

RSDr. Ladislav Urban

Předseda Plzeňské krajské rady KSČM

a OV KSČM v Domažlicích