OV  KSČM  DOMAŽLICE

V  á  c  l  a  v    V  o  l  f  í  k

           Soudruh Václav Volfík ve svých článcích nezapře, že je bývalým vojákem z povolání. Nejen výběr témat, ale zejména jasný a strohý styl psaní dávají tušit, že pod jeho velením bývala „vojna jako řemen“. Získaný široký rozhled a obsáhlé životní zkušenosti mu dávají právo jasně formulovat jeho stanoviska. Patří mezi nejaktivnější předsedy ZO a zásluhou jeho aktivní práce pro obec Postřekov je zdejší stranická organizace brána jako neopominutelná součást veřejného života.