OV  KSČM  DOMAŽLICE

V o l b y    d o    K Z    2 0 1 6

           Volby skončily, zapomeňte… chce se nám říci při pohledu na výsledky letošních voleb do krajských zastupitelstev.

           Dalo se předpokládat, že hnutí ANO volebními výsledky patřičně zamíchá, ale že to bude až takový masakr, to nepředpokládal ani ten největší pesimista. 

           A tak jako tomu bylo v dobách budování reálného socialismu začíná hledání viníků, připravuje se potrestání viníků a odměněn nezúčastněných.

           Na rozcestníku vpravo vám nabízíme krátké stanovisko místopředsedy OV KSČM Domažlice. Druhý materiál se týká výsledků KSČM po jednotlivých krajích. Ty jsou seřazeny podle procentické úspěšnosti v letošních volbách, Dále je tam srovnání počtu letošních mandátů s obdobím minulým. Dostatečně vypovídajícími čísly je i procentický „úprk“ z minulých pozic.

           Jedním ze zdůvodňujících argumentů z diskuzí na Facebooku je i značný věk našich kandidátů. Uvádíme tedy pro srovnání průměrný věk zvolených zastupitelů. Z porovnání této hodnoty u jednotlivých krajů vyplývá, že to snad ani tak věrohodný argument není. Ale pokud srovnáme hodnoty tzv. tradičních politických stran, tak vidíme, že na tom skutečně nejsme až tak dobře.

           Další a další analýzy budou následovat. Neoddiskutovatelným faktem ale je, že českým občanům chybí tzv. politická gramotnost. Proto nechodí k volbám - „vždyť se stejně nic nezmění a páni nahoře si udělají to, co chtějí“. Proto jsou schopni prodat svůj hlas tu za koblihu, tu za párek… Rovněž rádi naslouchají předvolebním argumentům, které s danými volbami nemají nic společného, protože jejich řešení není v kompetencích krajů. Zajisté si vzpomenete na poplatky u lékařů - ČSSD s nimi (v dávné minulosti) vyhrála volby a řádně si tak zavařila. ANO v těchto volbách zase slibovalo výstavbu dálnic a silnic I. třídy - ani toto nepatří v současné době do možností krajských zastupitelstev. Pro běžného voliče je ANO hnutím jednoho muže, vždyť kdo z nás zná z minulých let zastupitelskou práci těch, kteří se za toto hnutí dostali do krajských zastupitelstev?

           Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří přišli k volbám, kterým není osud kraje lhostejný. Především samozřejmě těm, kteří se rozhodli vhodit do urny lístek s číslem 37.