OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

V O L B Y    V    R O C E    2 0 1 2

           Už jsme si na to zvykli v naší zemi – doslova sužované častými volbami – že voliči jsou potřební pouze po dva dny voleb a v mezidobí se o ně nikdo nestará, jejich názory jsou nepodstatné a přehlížené. Pokud některá strana z tohoto všeobecného trendu vybočuje, budiž jí za to čest a chvála.

           Letošní volby, ať už do Senátu či krajských zastupitelstev, jsou však jiné. Hlavní příčinou je fakt, že občan-volič je natolik znechucen způsobem vládnutí stávající pravicové koalice, že jí to dal jasně najevo zásadním příklonem k levici. Po sečtení volebních hlasů nastalo na pravé části politického spektra zděšení. Třetí či čtvrté pořadí ODS v jednotlivých krajích – takový „výprask“ si před volbami nikdo nedokázal ani představit. Ihned se začaly hledat příčiny a  důvody tohoto stavu, ale nikoho z čelných představitelů pravice nenapadlo stoupnout si při tom před zrcadlo. Podle toho také jejich hodnocení výsledků voleb vypadá. Hledat u nich špetku sebereflexe a drobet zdravého rozumu? Nemožné!

           Shodou okolností jediný kraj, v kterém ODS (byť jen o prsa) zvítězila, je ten náš. Znovuobjevený lídr kandidátky ukřivděný Jiří Pospíšil se svou svatozáří jediného spravedlivého bojovníka proti korupci zapůsobil svou nevinnou tvářičkou a především masívní předvolební kampaní na voliče tak, že doslova vytáhl ODS z propadliště dějin opět na výsluní. Sláva mu však stoupla do hlavy tak, že ve vítězné euforii nejprve znectil všechny, kteří se v minulém volebním období na řízení kraje podíleli, a potom se divil, že se nikdo do koalice s příliš nehrne – tři mandáty „starostů“ nejsou až tak podstatné.

           Poslední pokus, jak zvrátit výsledky povolebních vyjednávání ve svůj prospěch, učinili krajští zastupitelé z ODS na ustavujícím zasedání. Před napnutou kohortou novinářů s kamerami, fotoaparáty a diktafony předvedli dojemné divadlo, kterým se snažili právě ustanovenou levicovou koalici rozbít. Je třeba ocenit postoj ČSSD, která poučena chováním zastupitelů za ODS a KSČM v uplynulých třech volebních obdobích, dala jasně najevo, že jí jde o splnění volebního programu, s kterým do voleb šla. Ten ji mohou pomoci naplnit jen zastupitelé za KSČM.

           Až trapně působilo neustálé a podrobné opakování počtu preferenčních hlasů, které Jiří Pospíšil od voličů obdržel. O ostatních argumentech a výletech do historie ani nemluvě. Navenek sympaticky a oprávněně mohl působit požadavek poslance Vilímce, aby se snížil počet členů jednotlivých výborů – prý z úsporných důvodů. Tentýž poslanec Vilímec v minulých dnech jako předkladatel zákona v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny navrhoval taková opatření, která by navyšovala měsíční příjem každého jednotlivého poslance v řádu desetitisíců – prý aby to bylo systémově správně. Proč stejně „systémově správně“ neuvažoval v době, kdy se řešily ve sněmovně armádní zakázky nebo agentura PROMOPRO??? Pochopí někdy český volič, že pravicový politik káže vodu a pije víno??? Nebo opravdu platí názor dosluhujícího českého prezidenta, že o výsledcích voleb rozhodují média – prodejná a zaprodaná???

           Na základě podepsané koaliční dohody má KSČM v Radě Plzeňského kraje dva zastupitele. Ve funkci náměstkyně pro majetek je to JUDr. Zdeňka Lišková z Rokycan, radní Václav Štekl z Plzně má na starosti životní prostředí. Dále byl do funkce předsedy komise pro  kontrolu veřejných zakázek zvolen Ing. Věstislav Křenek z Domažlic (předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Domažlice).

           Český volič dal najevo svým hlasem, kam by se měla krajská politika následující čtyři roky měla ubírat. Poražená pravice nemůže napadnout výsledky voleb jako takové, uchýlila se tedy k tomu, že zpochybňuje morální předpoklady některých zvolených krajských funkcionářů (za KSČM) a pomocí zfanatizovaných studentů, kteří vlastně ani nevědí, oč komu jde, žádá o  přehodnocení koaličních dohod v jihočeském a karlovarském kraji. Co kdyby se jí povedlo některou koalici nahlodat či dokonce rozbourat?

           Kdyby veřejnoprávní česká televize věnovala demonstrujícím studentům poměrně stejnou pozornost jako stotisícové demonstraci odborářů v Praze, tak po nich doslova ani pes neštěkne. Opět v praxi vidíme demokracii po česku.

Přejeme všem našim čtenářům, aby i další volby dopadly minimálně tak dobře, jako tyto.

Tisková komise OV KSČM Domažlice

VOLBY   SKONČILY,

 

ZAPOMEŇTE???