OV  KSČM  DOMAŽLICE

T i s k o v á    k o m i s e

           V naší republice je údajně svoboda slova a  demokracie. Přesto se mohou vyskytnout autoři, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí či nemohou být pod svým článkem podepsáni. Protože vás však chceme s jejich myšlenkami a názory seznámit, tak jsme zřídili tuto složku. Dále zde chceme zařadit články, které se týkají našich členů, tj. členů naší okresní organizace, ale autor článku je z jiného okresu a je málo pravděpodobné, že by bylo nutné zřídit mu samostatnou autorskou složku. Je však dobré vědět, co si o práci našich členů myslí za hranicemi okresu.