OV  KSČM  DOMAŽLICE

Č l á n k y    a    r o z h o v o r y

           Tisková komise OV KSČM Domažlice pečlivě monitoruje běžný tisk a na následujících stranách uvádí články, které naši členové sami napsali, nebo články, které se činností našich konkrétních členů zabývají. Jsou to zejména Haló Noviny, ale i Domažlický deník, kde se levicové názory zveřejňují. Některé uváděné články byly převzaty i ze zpravodaje okresního výboru.

           V roce 2010 je to již třetí pokus o vydávání možná nepravidelného, ale přece jen periodika – viz odkaz „Pravda zleva“. Přivítáme každý jen trochu podnětný článek a zveřejníme ho. Ať už ve zmiňovaném zpravodaji nebo na těchto webových stránkách.

           Kdo jiný by měl informovat o běžném životě levicově smýšlejících občanů, o jejich názorech, postojích a zkušenostech, když to neudělá KSČM?