OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

INTERNETOVÁ  TELEVIZE  KSČM

           Hledáme všechny dostupné možnosti jak proniknout nezákonnou, ale o to důslednější mediální bariérou, kterou kolem naší strany cílevědomě vytváří pravicové sdělovací prostředky. Strach z toho, že by široká občanská veřejnost mohla být seznámena s našimi názory a porovnat se s těmi svými, působí až silvestrovsky humorně, ale ve skutečnosti se jedná o velice vážnou věc.

           Při mnoha rozhovorech i s pravicově zaměřenými občany docházíme k jednotě názorů na mnoho problémů, kterými je naše společnost sužována. To nemůže stávající vládnoucí garnitura připustit, vždyť by se mohlo stát, že by třeba potencionální voliči před příštími volbami začali přemýšlet o tom, zda jsou komunisté opravdu tak hrozní, jak je jim médii předkládáno. Zde se opravdu „vyznamenává“ Česká televize, která v blokádě legální parlamentní strany dosahuje nebývalých úspěchů. Kdyby tolik úsilí věnovala svým vnitřním problémům a nedostatkům, tak by koncesionářské poplatky mohly výrazně klesnout a tvorba původní české tvorby by se mohla vrátit na úroveň na kterou jsme byli zvyklí před dvaceti lety.

           Tato představa je trochu z říše pohádek, proto přistupujeme k vlastnímu řešení. Na webových stránkách ÚV KSČM (www.kscm.cz) byla bohužel internetová televize zrušena. Na webových stránkách Haló novin „cosi“ je, ale zveřejňování příspěvků až příliš zavání cenzurou.

           Naše okresní organizace KSČM má to štěstí, že dvojice mladých lidí se pustila na toto pole neorané a vytvořila již několik reportáží z našich akcí. Kameraman a technický redaktor Pavel Dofek a příležitostné reportérky jsou sice v této oblasti amatéry, ale jejich výkon si zaslouží pozornost i úctu.

           Náhradním řešením je zveřejňování našich videoklipů na YOUTUBE. Adresy budeme zveřejňovat na této stránce.

                                                                             Tisková komise OV KSČM Domažlice

Jarní setkání levicových občanů v Domažlicích  -  květen 2012

 

http://www.youtube.com/watch?v=LBjL8G_kqPU&feature=youtu.be