OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

PŘEDVOLEBNÍ  SCHŮZE  V  BĚLÉ

           Na tři desítky občanů se v páteční podvečer sešlo v místním klubu důchodců na veřejné schůzi Základní organizace KSČM. Přilákal je nejen hlavní bod programu, kterým bylo představení kandidátů do komunálních voleb a seznámení s volebním programem, ale zejména to byla návštěva poslance Evropského parlamentu Ing. Jaromíra Kohlíčka.

           Poslanec Kohlíček se s každým účastníkem osobně pozdravil a předal mu malou pozornost. Byla jí malá knížečka s textem základních práv občana Evropské unie.

           Po krátkém seznámení s přítomnými kandidáty následovalo jednání o výsledném znění volebního programu, kterým bychom chtěli oslovit občany města  -  potencionální voliče. Tříčlenná pracovní skupina, která návrh programu připravovala, zachytila v některých bodech návrhu naprosto věrně smýšlení a názory přítomných, proto k nim nebyla žádná diskuse. Jiné návrhy však rozpoutaly poměrně bouřlivou diskusi. V té se plně projevila obrovská politická zkušenost soudruha Kohlíčka, který vedle „europoslancování“ je i dlouholetým zastupitelem v městě Teplice. Byla to především jeho zásluha, že se názory přítomných v podstatě sjednotily a po porovnání našeho volebního programu s návrhy z jiných města a obcí našeho okresu dojde k dopracování definitivního znění našeho volebního programu.

           Přítomné velmi zaujalo, že soudruh Kohlíček, vedle vysoké politické a odborné úrovně je i velmi příjemným společníkem, kterého je radost poslouchat. Tato skutečnost bude určitě ještě využita v dalším období při konání akcí pro stranickou i občanskou veřejnost.

           Na závěr ještě upozornění na několik fotografií z této akce v sekci „Fotogalerie“.

Bělá nad Radbuzou, 27. 9. 2010                                                                   Ing. Josef Bartoníček