OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

Městys Dešenice slaví 740 let svého trvání

V životě starosty nejsou jen samé starosti. Přicházejí také dny slavnostní, kdy si hlava obce a spolu s ní i všichni její obyvatelé a příznivci mohou dopřát radosti.

Takový radostný den, vlastně hned tři dny, prožijí ode dneška do neděle občané městyse Dešenice, jež leží nedaleko Nýrska v okrese Klatovy. Dešenice totiž slaví 740 let od svého vzniku.

Oslavy budou zahájeny právě dnes, 27. července odpoledne, odhalením a znovuobnovením pietního místa obětem první světové války, sdělil nám s patřičnou hrdostí starosta Jan Rejfek, který se v barvách KSČM uchází v nadcházejících volbách do Senátu o křeslo člena horní parlamentní komory za volební obvod Domažlice.

Poté budou předány do užívání dvě stavby, které spolu úzce souvisejí. Především rekonstrukce zdejší historické památky rozkládající se v centru městyse - tvrze Dešenice (1. část), jež byla více než 22 let nevyužívána.

 

 

 

»Stavební a rekonstrukční práce na bývalé tvrzi byly ukončeny v závěru května. Probíhaly více než rok a městys na ně získal dotaci z 6. výzvy ROP ve výši cca 26,5 mil. korun,« informuje starosta dále. Celková investice na záchranu části této památky se vyšplhala na 32,031 mil. Kč.

Obecným cílem projektu bylo zkvalitnění občanské vybavenosti městyse na úrovni veřejné správy ve vztahu občan – úřad a vybavenosti pro kulturní a spolkový život obyvatel Dešenic, a tedy zvýšení úrovně kvality života Dešenických. Tohoto cíle bylo dosaženo právě rekonstrukcí části nevyužívané a zanedbané dešenické tvrze.

* * *

»V tvrzi nalezne své zázemí úřad městyse, administrativa lesů, bude zde také zázemí pro spolkovou a společenskou činnost, součástí jsou i výstavní prostory a prostory společenské. V přízemí by mělo být časem otevřeno informační centrum městyse,« má se čím pyšnit Rejfek.

Velké stěhování se plánuje na závěr měsíce srpna, výstavy nyní instalované do tvrze bude možno navštívit až do konce září. »Pokud tvrz ožije bohatým spolkovým životem, budu moc spokojen,« svěřuje se Rejfek se svým přáním.

Co je v současné době nejvíce důležité - starosta počítá s tím, že v novém dešenickém zařízení, např. v informačním středisku, zaměstnají několik pracovníků. Připraven je i projekt na navrácení výroby tmavého piva, takže Dešeničtí a jejich starosta rozhodně nesedí se založenýma rukama.

Trocha historie nikoho nezabije

Jan Rejfek během svátečních dnů jistě nejednomu návštěvníkovi, který do Dešenic zavítá z daleka, připomene něco z historie tvrze. Rád tak učinil i pro čtenáře Haló novin:

»První zmínka o městysi je datována z roku 1272. Proto si Dešenice připomenou při Anenské pouti 740 let svého vzniku. O samotné tvrzi v Dešenicích je první zmínka datována v roce 1585,« vysvětlil s tím, že tvrz je zcela jistě starší.

Jejím majitelem byl v té době Adam z Předanic. A byli to právě Předaničtí, kteří přestavěli starou vodní tvrz na sklonku 16. či na počátku 17. století na renesanční zámek.

Od roku 1603 patřil zámek Vrábským z Vrábí a od roku 1686 Kolovratům. Ještě roku 1729 byl zdejší zámek označován jako »starý kamenný, šindelem krytý«, jehož část byla přeměněna na sýpku. Zámecká věž byla bez střechy. V polovině 18. století Prokop Kolovrat–Krakovský zámek opravil v barokním slohu, ale původní renesanční ráz stavby setřen nebyl.

* * *

Roku 1757 se stal dešenický zámek součástí bystřického panství a zámek ztratil význam jako feudální sídlo. To proto, že vrchnost měla k dispozici výhodně položený zámek v Bystřici nad Úhlavou. Ještě v první polovině 19. století byl neporušený a později v něm byl zřízen pivovar.

Ve druhé polovině 20. století se zámecká budova dostala do majetku Státního statku Dešenice, který s rokem 1990 zanikl (a s tím i pracovní příležitosti). Sídlily v ní kanceláře, sklady, ale také společenské místnosti statku. »A od roku 1990 do současnosti byl objekt nevyužíván,« dodal starosta.

Nová zeleň

Novotou zářící tvrz si žádá i nově a vkusně upravené okolí. Proto druhou stavbou, jež bude o tomto víkendu slavnostně předána do užívání, budou stavební a sadovnické úpravy okolí historické tvrze. Městys na ně získal dotaci ve výši 0,4 mil. Kč za Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2011 od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

»Je pozitivní, že sami zastupitelé na můj návrh rozhodli o tom, že finanční příspěvek byl věnován na zvelebení okolí právě rekonstruovaného historického objektu,« říká Rejfek. Předmětem projektu byla dosadba stromů, keřů, založení květinových skalek, dorovnání a dosetí terénu, úprava zpevněných ploch a také ohradní zdi. Byly také provedeny arboristické zásahy na stávajících stromech.

Nabitý program slavností

A co se ještě bude v ony slavnostní dny v Dešenicích dít? Úplný přehled laskavý čtenář získá z připojeného plakátku. A je to akcí a aktivit požehnaně!

Součástí oslav bude obnovení tradice přeshraničních výstav malířů a umělců. V pořadí již 12. výstava bude mít právě dnes od 17 hodin svoji vernisáž. (Instalaci připravily členky dešenického Klubu žen vedeného malířkou Annou Halasovou.) Představí se zde nejen místní umělci, ale i umělci z německého Lamu. Karel Štípek z Rakouska s dalšími fotografy představí uměleckou fotografii.

Novinkou a zajímavostí bude zcela jistě výstava historických etiket a obalů nazvaná »Reklama koncem 19. a v první polovině 20. století«. Na panelech a ve vitrínách budou představeny podoby obalového materiálu, reklamní plechové cedule a tácky a sběratelsky velmi oblíbené litografické kupecké kartičky či účtenky. Ze sbírky starosty budou vystavena propisovací pera.

* * *

V dalších dnech budou představena některá řemesla, vystavovat budou keramici, korálkářky, košíkáři, k vidění bude batika atd. Na své si přijdou i milovníci auto-moto-veteránů, které v sobotu dorazí na dešenickou náves.

Samozřejmě, že organizátoři nezapomenou ani na ty nejmenší. I ti zde budou mít své místo v rámci doprovodných programů; dešenické děti ze ZŠ a MŠ se budou se svými aktivitami prezentovat na svých panelech.

Oslavy se neobejdou bez dalšího kulturního, společenského a sportovního programu - turnaj v kopané O pohár starosty městyse, šipkové, střelecké a šachové klání; v sobotu organizují místní hasiči zábavu s oblíbenou hudební skupinou. Zcela jistě se hudebním zážitkem stane promenádní koncert dechové hudby připravovaný na nedělní odpoledne.

* * *

Zajistil však starosta na tak bohatý program dobré počasí? »Jakožto představitel městyse dostávám denně předpověď počasí na e-mail. Je téměř přesná. Mělo by být hezky,« ubezpečuje naši zpravodajku. Ale... Chybička se může vloudit. »Stačí, když foukne více vítr a časově i prostorově nemusí všechny námi plánované akce vyjít. Loni nám například doslova propršelo.«

K účasti na oslavách 740 let Dešenic jsou, kromě místních, pozvány osobnosti politického a veřejného života – např. senátorka Jiřina Rippelová, poslanec Karel Šidlo, účast přislíbil hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, zástupci SFŽP, starostové okolních obcí i starosta partnerského německého městyse Lam a německých obcí Lohberg a Arnschwang. V Dešenicích je vítán každý, kdo s dobrou přichází. Přijeďte také!

Monika HOŘENÍ

PRÁCE   KANDIDÁTA   DO   SENÁTU