OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

           ...ale co už v historii lidstva bylo považováno za pokrok, o tom je lepší někdy nepřemýšlet. Někdy je jednodušší říci si, že se o to starají hlavy chytřejší a kompetentnější, tak s tím nic sami nenaděláme.

           Něco jiného ale je, když se tzv. inovace dotýká přímo i naší činnosti, zde máme nejen právo ale i povinnost zaujmout jasné stanovisko. V nedávné době prošly internetové Haló noviny dvěma změnami.

           Ta první byla spíše grafická, ale i když se považuji za počítačově dosti gramotného člověka, tak jsem s nalezením konkrétních článků měl docela problémy. Jak se říkalo u nás na vsi  -  „Aby se v tom prase vyznalo!“.

           Druhá změna se týkala rozsahu zveřejněných článků. Jejich převod do placené elektronické podoby „PUBLERO“ je pro mě ještě méně než málo pochopitelný. A to se vůbec nechci zmiňovat o tom, že na původní adrese www.halonoviny.cz  není zřejmé, jaké články a v jakém rozsahu v tom konkrétním vydání jsou.

           Využívali jsme elektronickou podobu HaNo k převzetí některých článků a jejich dalšímu rozšiřování mezi širší veřejnost. Pokud nechci platit papírovou i elektronickou podobu novin, tak se mohu rozhodnout mezi nepoužíváním článků nebo jejich přepisováním z papírové podoby. Ani jedno mi nepřipadá přínosné. To je ale můj osobní problém a já ho budu muset nějak řešit. Ale co širší veřejnost, která se na internetu pohybuje?

           Asi dost naivně jsem se domníval, že internetové HaNo mají především sloužit k propagaci našich postojů, názorů a stanovisek mezi lidmi, kteří mnohdy ani netuší, že komunisté nějaké své noviny vůbec mají. O jejich dostupnosti v běžných trafikách by se dalo dlouze vyprávět.

           Autoři výše uvedených „inovací“ se však asi domnívají, že když žijeme v kapitalistické společnosti, tak musíme i my, komunisté, vše poměřovat penězi. Asi si myslí, že když čtenář dodnes neměl potřebu si HaNo kupovat, tak změna ho donutí, aby tak činil. Není to však úplně naopak??? Nenastane situace, že nebude číst HaNo vůbec? Kdo by taky četl článek, který nemá konec?

           Takže vedle několika málo jedinců, kteří si elektronickou podobu HaNo budou kupovat, bude velké množství potencionálních čtenářů, kteří na výše uvedenou adresu HaNo zapomenou a budou čerpat informace z jiných zdrojů. Toto jsme chtěli docílit???

           Tak nějak mi toto opatření připomíná výtvory z dílny ministra Kalouska. Ten také s oblibou řeší rázně problémy tak, že vytváří nové. Např. předpokládaný propad důchodového účtu, který má být způsoben menším počtem daně platících občanů a rostoucím počtem důchodců, se rozhodl vyřešit tak, že omezil propopulační opatření, která v tomto státě ještě zbyla, a v jejich důsledku se bude rodit stále méně dětí. Prostě spirálové perpetum mobile…

           Opravdu musí být naše činnost řízena stejnými hloupými pravidly???

                                                                                                   Ing. Josef Bartoníček

           Tisková komise OV KSČM Domažlice

P O K R O K     N E Z A S T A V Í Š...