OV  KSČM  DOMAŽLICE

F r a n t i š e k    M e c a

           Dlouholetý aktivní stranický funkcionář František Meca patří k těm, o kterých se nechá říci, že zrají jako víno. Čím starší, tím lepší a aktivnější. Vedle činnosti ve stranické organizaci aktivně pracuje ve funkci předsedy okresního sdružení Klubů českého pohraničí okresu Domažlice. Je i jeho zásluhou, že KČP si v poslední době získaly pověst zásadového obhájce českých národních zájmů a dávají všem jasně najevo, že na trvale českém Domažlicku jsou myšlenky a postoje Chodů stále živé.