OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

               

1. máj v Domažlicích

           Sluncem prozářené domažlické náměstí přivítalo ve svátečním dopoledni na sto padesát účastníků tradiční oslavy Svátku práce - 1. máj.

           Již druhým rokem se tato tradiční akce konala na horním konci náměstí - „V alejích“. Možná by se slušelo poděkovat domažlickému městskému zastupiteli JUDr. Novákovi, že se zásadní měrou zasloužil o to, že se oslava Svátku práce „neschovává“ v zahradě Chodského hradu, ale je na náměstí, kde se ji mohou zúčastnit i náhodní kolemjdoucí. Může mezi nimi být i někdo, kdo pravidelně navštěvuje o 200 metrů dál Úřad práce, aby pověřeným úředníkům sdělil, že zase práci nesehnal. A díky administrativním opatřením, kdy jsou nezaměstnaní vyřazování z evidence Úřadu práce, ani ty fronty na „pracáku“ nejsou tak velké, jako bývaly pověstné fronty na banány - ale stál v té pověstné frontě někdo z nás???

           S hlavním projevem na manifestaci vystoupil Ing. Václav Štekl z Plzně, zastupitel Plzeňského kraje a člen krajské rady. Krátce vysvětlit historii Svátku práce i jeho význam pro dnešní pracující. Vysvětlil, proč je dnes tak nutné, aby lidé společně a jednotně hájili své zájmy, vždyť v kapitalistické společnosti jedinec nic neznamená a už od dob knížete Svatopluka platí, že v jednotě je síla. I proto dnešní mocní tak dokonale využívají zásadu „Rozděl a panuj!“

           Slavnostní část manifestace byla ukončena Písní práce. Potom už nastal čas na neformální hovory s přáteli, poslech Malé české kapely a klasické klobásky s pivem.

           Pokud jste na vlastní kůži pocítili, že nemít práci většinou není vina běžného pracujícího člověka, tak zkuste příští rok přijít mezi nás.

           Na to, jak to „V alejích“ vypadalo, že můžete podívat v naší fotogalerii.

                                                                                                              Ing. Josef Bartoníček

                                                                                                              TK OV KSČM Domažlice