OV  KSČM  DOMAŽLICE

L i b u š e    P o p e l k o v á

           O někom se může říci, že s věkem zraje, o soudružce Libuši Popelkové je nutno říci, že věk se na její aktivní činnosti nijak neprojevuje. Dlouholetá aktivní představitelka komunistické strany se v posledních letech zaměřila na organizování práce Klubu českého pohraničí v Horšovském Týně. Je to především její zásluha, že žáci i studenti místních škol jsou autentickými pamětníky informováni o naší historii, o životě ve dvacátém století, zejména v období nacistické okupace. Organizuje zájezdy do koncentračních táborů, ale i do Lidic. Díky jejímu osobnímu úsilí navštívil Horšovský Týn pan Adolf Burger, autor knihy „Ďáblova dílna“, která popisuje jeho osobní zážitky jako vězně několika koncentračních táborů, který se podílel jako tiskař na výrobě falešných bankovek i jiných dokladů, prostřednictvím kterých chtělo fašistické Německé rozvrátit ekonomiku zejména západních spojenců. Zásluhou aktivní soustavné práce této ženy se mezi mládeží z Horšovského Týna snaha falšovat zejména česko-německé historické vztahy nesetkává s úspěchem.