OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

             Již v úvodu musím osvědčit, že v Plzeňském kraji byla již i v průběhu uplynulého volebního období kvalitní politická reprezentace. Povolebně vítězní sociální demokraté přebrali v roce 2008, podle mého názoru, kraj v té poslední možné chvíli. Za »tiché«, ale velice efektivní podpory KSČM stačili mnohým nešvarům z dílny ODS společně, i když na poslední chvíli, ještě zamezit. Ať se již jednalo o odhalení eventuálního vyvedení finančních prostředků z prakticky »černého«, skoro 600milionového účtu, představiteli »modré strany« zpětně vydávaného za »fond mimorozpočtový - spořící«, či záležitosti a kauzy jiné, podobně problematické.

             Zcela symbolickou tečkou závěru osmileté dominance ODS se stalo přidělení dotace z evropských finančních toků nemocnici Privamed na zbudování pavilonu jednodenní chirurgie spoluvlastníkovi lékařského zařízení, ale i současně hejtmanovi kraje Petru Zimmermannovi. Nejen tyto příklady, ale i mnohé další, a zejména katastrofální ekonomická a sociální situace na úrovni státu, přiměly však i občany Plzeňského kraje, aby ještě více otevřeli oči a ve volbách to i svými hlasy vyjádřili.

             To, co je Jiřím Pospíšilem (premiérem Nečasem v nedávné době odvolaným pro manažerskou neschopnost a snad i pro vazby na regionálního kmotra) prezentováno jako vítězství pravice v kraji, jsou jen hrubá dezinformace, tendenční zkreslování aktuální politické situace nebo v horším případě zhoršení jeho objektivního vnímání reality.

             Souhlasit můžeme v tomto ohledu s hejtmanovým staronovým náměstkem a stranickým kolegou Ivo Grünerem, který v průběhu jednání ustavujícího krajského zastupitelstva řekl, že volební programy obou levicových stran jsou prakticky totožné. Měl pravdu a takto zauvažovala i obrovská voličská masa, kterou nakonec vytvořilo 45,8 % odevzdaných a platných hlasů pro ČSSD a KSČM. Občané se tedy již nedali ovlivnit »zastydlým antikomunismem«, jak panu Pospíšilovi přímo do očí sdělil další z nově zvolených hejtmanových náměstků.

             Fakt, že ODS v Plzeňském kraji o 1,6 procenta zvítězila nad ČSSD a o 5,5 procenta nad KSČM, tak multiplikační efekt egocentricky až nevkusně se vnucující předvolební kampaně a samotná její cena, dosahující mnoha milionů korun, přinesl v konečném skóre preferenčních hlasů Jiřímu Pospíšilovi individuální úspěch a od toho se poté odvozovala i jeho zbytnělá a médii vytrvale šířená touha po hejtmanském křesle. Jenže toto zdánlivé volební vítězství bylo vymezeno pouze a jen úzkými mantinely z hlasů voličů ODS. Na druhé straně voliči obou levicových subjektů neměli tentokráte zvýšenou potřebu udělovat preferenční hlasy a více tak respektovali stanovené pořadí kandidátů. Osvědčili tak nejen svoji podporu politickým programům, ale současně i profesionalitu a vnitrostranickou demokracii aplikovanou při sestavování kandidátních listin.

             Jenže, to by nemohla být Občanská »demokratická« strana, aby svobodné rozhodnutí občanů a rozdání politické moci ve svobodných volbách nechala jen tak být. Hysterické antikomunistické, ale i jinak obsahově demagogické výlevy, plné zkreslování a polopravd, měly při zastupitelském koncipování krajské vlády za svůj cíl na poslední chvíli zviklat dohodu o povolební spolupráci.

             Zastupitelský sbor byl ještě na poslední chvíli usilovně ideologicky tlačen k revokaci předjednané koaliční smlouvy sociálních demokratů a komunistů. Rozum však zvítězil nad ostrakizací a skandalizováním strany, která je dnes celé naší společnosti ku prospěchu a není předurčena jen k obohacování elit a tvorbě bezpracnému zisku, jak tomu bývá u nás často u partají napravo od pomyslného politického středu!

             Při rozhodujícím hlasováním nového zastupitelstva o kádrové podobě jeho rady a návrzích na obsazení postů předsedů jednotlivých výborů zastupitelstva zastupitelé ODS a TOP 09 a StaN z jednacího sálu raději odešli. Nemohli se v tuto chvíli již spolehnout na výpomoc spřízněných sdělovacích prostředků, ani na další nátlakové akce. Takto radikálně oslabeni svůj marný boj vzdali a šli raději poskytovat rozhořčené a zhrzené rozhovory do přísálí.

             Občané Plzeňského kraje symbolického odchodu pravice nikterak litovat nemusí! Získali tak zřejmě nejlepší a nejslušnější krajskou vládu, kterou doposud měli. Osobně věřím, že budou s jejím fungováním, ale i s prací celého zastupitelstva v levicové režii, po celé čtyřleté volební období spokojeni!

Jiří VALENTA, člen Zastupitelstva Plzeňského kraje (KSČM) – převzato z HaNo 24. 11. 2012

Plzeňský  kraj  má  vládu