OV  KSČM  DOMAŽLICE

Ekonomická krize a její možné příčiny

           Mnozí z nás se zamýšlejí nad příčinami současné ekonomické krize i nad tím, jak je možné, že se v naší republice její důsledky projevují tak obrovským dopadem. Cožpak náš pan premiér netvrdil ještě před několika málo týdny, že se nás celosvětová finanční krize netýká?

        Již klasikové marxismu-leninismu se zabývali příčinami, průběhem i důsledky cyklického vývoje kapitalistické společnosti. Neklademe si za cíl žádnou teoretickou úvahu, ale přesto si myslíme, že je třeba se zamyslet nad tím, proč jsou důsledky krize v Česku tak hrozivé, že to rozhoupalo k jakési činnosti i naše vládní činitele. Již jsme uvedli, že hospodářská krize je kapitalismu vlastní, je dána jeho vývojem, uspořádáním výrobních sil i výrobních vztahů. A zde je asi ta základní příčina. Naši kapitalisté jsou vlastně jen rok dospělí, mnozí ani to ne. Ke svému rozsáhlému majetku přišli tak levně, že je ani nenapadlo, že by se o něj mohli a měli starat. Jistě, jsou výjimky, ale je jich dost?

           Může si samostatný živnostník dovolit hospodařit tak, jak to činí naši novodobí milionáři a  miliardáři? A kde se tu tak najednou vzali, v chudé - údajně komunisty rozkradené - zemi uprostřed Evropy. Pokud ke svému majetku přišli jen svým přičiněním, tak klobouk dolů. Ale jak je potom možné, že tyto "ekonomické hvězdy" nezvládají současný stav?

        Dovolujeme si Vám nabídnout převzatý materiál, který možná mnohé napoví. 

 

 Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90. létech 20. století

                             27. 4. 2005 (autor neznámý)

           Následující zpráva není a nemůže být úplná a ani si neklade za cíl být  úplná a  vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a  "tunelů" z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či  okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých létech. To vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si muže kdokoli ověřit.  Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit  jejich pachatele.

 Geneze:

           Neudržitelnost režimu na konci 80. let 20. století přinutila celý tehdejší establishment jednat. Byl vyslán signál do kontrolovaných disidentských kruhů k zahájeni "revolučních" kroků. Je zajímavé, že většina důležitých osob, které později obsadily vysoké státní funkce či tunelovaly banky, se rekrutovala z Československé akademie věd (ČSAV), a to vesměs z Prognostického ústavu. V této instituci plné komunistů působily jména jako Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba,  Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek, Klausová a další. Představovaly jak kádrovou rezervu pro nový režim, tak kádrový nomenklaturní rezervoár režimu starého.

           Sám šéf Prognostického ústavu, přesvědčený komunista, přítel Che Guevary a místopředseda vlády ČSFR v roce 1990 Valtr Komárek ho označil za "školu revoluce". Tato revoluce si, jak známo, získala přízvisko "sametová", a to vzhledem k jejímu bezkonfliktnímu a téměř konsensuálnímu charakteru. Už to naznačuje, že se nejednalo o revoluci v pravém slova smyslu, ale o programové předání moci, resp. o udržení moci v rukách komunistických kádrů. 

 

           Pokud Vás těchto  několik řádků zaujalo, tak máte šanci ve složce „Přečtěte si“ najít celý článek ve formátu .pdf. Příjemné počtení Vám přeje tisková komise OV KSČM Domažlice.