OV  KSČM  DOMAŽLICE

I n g.   V ě s t i s l a v    K ř e n e k

           Ing. Věstislav Křenek patří k nejplodnějším autorům naší okresní organizace. Záběr témat, která je schopen obsáhnout, je velmi široký. Čtenáři na jeho článcích oceňují nejen hlubokou znalost problematiky, ke které se ve svých článcích vyjadřuje, ale především jasný a srozumitelný jazyk, který dovoluje pochopit závěry článků (které nikdy nechybí) všem našim čtenářům. Jeho „tah na branku“ - řečeno sportovní terminologií, je na jedné straně předmětem obdivu, ale na druhé straně mu způsobuje i osobní problémy, protože příliš vyčnívá z jednotné řady a to se, bohužel, ani v dnešní komunistické straně moc netoleruje.

           Vedle aktivní práce v KSČM patří i k  vrcholovým funkcionářům Klubu českého pohraničí.

           V roce 2012 uveřejňuje své články nejen v Haló novinách, ale i v Parlamentních listech.