OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

           Naše letošní výprava na jednu z nejmasovějších akcí pořádanou KSČM byla sice malá – jen tříčlenný – ale pravděpodobně jsme byli jediní účastníci ze západu Čech – a to je opravdu škoda.

           V dnešní nejisté době – ať už z hlediska politiky, ekonomiky, imigrace, míru – je třeba sjednotit naše síly a ukázat, že zde existuje síla, která je ochotná i schopná hájit zájmy převážné většiny občanů tohoto státu.

           A zde je ten zásadní problém. Můj subjektivní dojem je, že akce nesplnila očekávání. Na pozvánce sice bylo uvedeno heslo této akce: PROTI FAŠISMU A VÁLCE, ale už jsem ho nikde neviděl v celém areálu.

           I můj spolucestující Petr, který byl na tomto setkání teprve podruhé, se podivil úbytku účastníků v porovnání v minulým rokem. A to netuší, že před deseti lety bylo účastníků minimálně dvakrát tolik. Pořadatelé pravděpodobně tuto chabou účast očekávali, protože židlí a laviček bylo připraveno opravdu málo. Ještě že účastníci byli „mladí a zdraví“.

           Oficiální projevy i vystoupení stranických funkcionářů, poslanců i novinářů v diskuzním stanu se nesly v duchu krásných slov i myšlenek, ale ve skutečnosti jsem se nedozvěděl nic nového. A kvůli tomu jsme najeli více než 600 kilometrů? Jediným oživením bylo upřímné vystoupení čínského diplomata. Mírně lámanou češtinou ocenil jednak to, že se mohl setkání komunistů zúčastnit, ale zejména to, že náš prezident měl odvahu přijet do Čínské lidové republiky na oslavy ukončení II. světové války v Tichomoří.

           Nakonec ve mně největší dojem zanechal náhodný rozhovor s vedle sedícím předsedou jedné ZO odkudsi z Mladoboleslavska, který mluvil o problémech, které pálí i nás – jak naše myšlenky a názory rozšiřovat do širší veřejnosti. Také jsem náhodou vyslechl monolog jednoho mládence – asi tak pětadvacetiletého – který vyprávěl o osobním setkání s některými čelními představitely KSČM. Příjemní, chytří lidé, dobře se s nimi povídá, ale to přece na řízení levicové (kdysi snad i revoluční) strany v dnešní době je dost málo.

           A mě nezbývá nic jiného, než s ním plně souhlasit!

                                                                                                Ing. Josef Bartoníček, tisková komise OV

KUNĚTICKÁ  HORA  2015