OV  KSČM  DOMAŽLICE

J a n    V o g e l t a n z

                Bývalý pracovník diplomatického sboru Československé socialistické republiky Jan Vogeltanz patřil k nejaktivnějším funkcionářům okresní organizace a rovněž k nejpilnějším autorům. Postupující věk a zdravotní i rodinné problémy způsobily, že se v současné době věnuje především udržováním družebních styků se zástupci německých levicových organizací. Jeho zásluhou se naše politická činnost dostává na mezinárodní úroveň. Získané poznatky a zkušenosti z činnosti levicových stran v kapitalistickém státě jsou pro nás velice cenné.