OV  KSČM  DOMAŽLICE

I n g.   J o s e f    B a r t o n í č e k

           Ing. Josef Bartoníček se ve svých článcích věnuje především tématům, která ho osobně zajímají. Mezi našimi autory patří k nejmladším nejen věkem, ale i délkou členství v komunistické straně. Po několika funkčních obdobích, kdy pracoval jako člen výkonného výboru OV KSČM Domažlice, byl zvolen na okresní konferenci v roce 2008 do funkce předsedy okresní revizní komise. Rovněž je členem krajské revizní komise, která působí při Plzeňské krajské radě KSČM. Dlouhodobě pracuje v tiskové komisi okresního výboru.