OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

P O S L E D N Í   A K T U A L I Z A C E

Poslední aktualizace

Předposlední aktualizace

A) V sekci „Informace o akcích“ předkládáme informaci o akcích, které proběhly na našem okresu v prvním čtvrtletí letošního roku. 

B) V sekci „Fotogalerie“ jsou soubory fotografií z těchto akcí.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tato aktualizace je z 12. března 2017

A) V sekci „Fotogalerie“ jsou soubory fotografií z akcí, které jsme organizovali nebo na kterých jsme se podíleli v nedávné minulosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tato aktualizace je z 11. června 2017