OV  KSČM  DOMAŽLICE

 

 

 

 

 

P O S L E D N Í   A K T U A L I Z A C E

Poslední aktualizace

Předposlední aktualizace

A) V sekci „Informace o akcích“, jsou přidány krátká informace o jednání okresní konference a o společenském plesu.

B) V sekci „Fotogalerie“ jsou soubory fotografií z konference a plesu.

C) V sekcích „Složení orgánů“ jsou provedeny změny podle skutečného stavu, jak vyplývá z usnesení okresní konference..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tato aktualizace je z 11. února 2018

 

A) V sekci „Informace o akcích“, je přidána informace o obnovení památníku na Výhledech. .

B) V sekci „Fotogalerie“ jsou soubory fotografií z obnovení památníku na Výhledech, z oslav Prvního máje v Domažlicích a z turnaje v kuželkách pro mládež.

C) Zřízena nová sekce „Volby v roce 2018“ v které vás budeme průběžně seznamovat s předvolebními materiály do komunálních i senátních voleb.

                                                                                                              Tato aktualizace je z 21. srpna 2018